ONLINE MARKETING‎ > ‎

CÁC CÔNG CỤ HỮU ÍCH ONLINE MARKETING

CÁC CÔNG CỤ HỮU ÍCH ONLINE MARKETING

Nguồn: Online Marketing


Ngày hôm nay tôi sẽ liệt kê ra 1 số công cụ hữu dụng dành cho dân online marketing. Và các bạn chỉ cần lên google và search ngay tên những công cụ này và xem video hướng dẫn sử dụng là có thể sử dụng dễ dàng.

online-marketing-tools
Google Trends – Thích hợp dành cho dân Internet marketing muốn theo dõi sự thay đổi thói quen của người search.
Google Insights – So sánh tần suất search các từ khóa theo vùng ,miền,…t
Wordtracker Keywords
Yahoo! Keyword Tool
Google Keyword Tool – Đánh giá và đưa ra các keywords đề nghị tương ứng ,và phân loại tần suất theo tháng,mức độ search trên google .
Google Trends – shows amount of searches and google news stories

E-Mail Marketing:

Mailchimp
CampaignMonitor

Web Analytics: Thống kê website

ChartBeat (RealTime)
MixPanel (funnel analytics)
KISSMetrics (not launched yet)

URL Shorteners: Rút gắn đường dẫn

Bit.ly
Awe.Sm (the best URL shortener analytics for publishers)

A/B Testing

Google Website Optimizer

Heatmap analytics

CrazyEgg
Twitter: Hootsuite Tạo links và thu hút lượt clicks
Google AdPlanner dành cho việc đánh giá mức độ traffic về media cho website
Scout Labs
BoardTracker
BoardReader
Trendrr
BackType
HabitStream
Sysomos
biz360

Tag: Online Marketing
Comments