ONLINE MARKETING‎ > ‎

ONLINE MARKETING GIÚP DOANH NGHIỆP THỜI KỲ KHÓ KHĂN

ONLINE MARKETING GIÚP DOANH NGHIỆP
THỜI KỲ KHÓ KHĂN

Nguồn: Online Marketing

Trong nền kinh tế khủng hoảng như hiện nay, các Doanh nghiệp đang nổ lực hết sức để tồn tại và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và một trong những giải pháp Doanh nghiệp hướng đến đó là sử dụng Online Marketing,
Online Marketing chỉ là một trong những giải pháp cho Doanh nghiệp, chứ không thể giải quyết những  vấn đề cốt lõi của Doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn này.
online-marketing-giup-doanh-nghiep
Tuy nhiên, để triển khai một hệ thống marketing online cho Doanh nghiệp thì thực sự chuyện này không dễ dàng chút nào. Bởi họ cần có những  nguồn lực nhất định, trong đó yếu  tố nhân lực hết sức là quan trọng để vận hành hệ thống đó một cách có hiệu quả.

Việc tham gia các khóa học
Online Marketing sẽ là nền tảng cơ bản nhất định cho kiến thức nhân lực của công ty. Tuy nhiên, Doanh nghiệp cần chú ý đến chất lượng  đào tạo Online Marketing cũng như kiến thức hiện tại của nhân viên của mình nhằm có sự lựa chọn các khóa học Online Marketing cho phù hợp với năng lực nhân của nhân viên, cũng như tài chính của doanh nghiệp.

Sau khi xây dựng được nguồn nhân lực cơ bản, Doanh nghiệp cần lên một chiến lược
Online Marketing tổng thể, cũng như lên kế hoạch bán hàng qua kênh Online.

Đây là công việc rất quan trọng, sẽ định hướng cho lực lượng nhân sự
Online Marketing phát huy những kiến thức mà nhân lực đã được đào tạo. Đồng thời, đây là bản đồ duy nhất đưa Doanh nghiệp bạn đi đến mục tiêu cần thiết.

Một hệ thống
Online Marketing gồm những công cụ nào? từng bước thực hiện ra sao? Một hệ thống Marketing Online gồm các công cụ sau:
* Website - nền tảng cơ bản của ngành thương mại điện tử
* SEO - kênh quảng bá website qua các công cụ tìm kiếm
* Email marketing - linh hồn cho ngành thương mại điện tử
* Mạng xã hội, kênh tương tác bán hàng tuyệt vời không thể bỏ qua

Để phát huy hệ thống
Online Marketing, Doanh nghiệp phải định hướng mục tiêu ban đầu thật rõ ràng, dựa trên những cơ sở phân tích, đánh giá theo mô hình PEST và 3C theo góc độ Online Marketing; thông qua các nghiên cứu của các tổ chức của thế giới nghiên cứu và công bố số liệu về hành vi người tiêu dùng tại Việt Nam, cũng như sử dụng các công cụ Online Marketing như google analytics nhằm biết được số lượng từ khóa khách hàng quan tâm, Googed Insights nghiên cứu vị trí địa lý của khách hàng nhằm đo lường khá chính xác về hành vi thói quen của khách hàng mục tiêu.

Trong quá trình thực hiện, Doanh nghiệp phải lên các chỉ số KPI trên góc độ
Online Marketing, để có thể đo lường, đánh giá hiệu của những công việc đang thực hiện.
Ví dụ :        
-        Chỉ số KPI đưa website lên top 10 trong công cụ tìm kiếm google,
-       Lượng email gửi đi, bao nhiêu email được gửi, bao nhiêu email được nhận và điều quan trọng hơn số lượng email được mở V.V..

Còn rất nhiều vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm nếu muốn triển khai kế hoạch Online Marketing, iNET trân trọng giới thiệu khóa học Internet Coaching 2013 để các doanh nghiệp tham khảo.
Comments